Jdi na obsah Jdi na menu
 


A

Agend – letitý, starý
Akce – způsob, jímž se kůň nebo pony pohybují
Ambrosie – žlutě kvetoucí rostlina, která je pro koně a ostatní zvířata vysoce jedovatá
Americká stáj – způsob ustájení, ve kterém je stáj rozdělena do několika boxů po                             obou stranách středové uličky
Anglický nánosník – nánosník, který se upevňuje pod udidlo, čímž se brání koni                                 v tom, aby otevřel tlamu a vyhnul se tak působení udidla
Anglomanie – upřednostňování anglického plnokrevníka v chovu

 

B

Blistr – mast vhodná k léčbě vleklých zánětů kloubů, šlach nebo okostnice
Blízká strana – levá strana koně
Breaking out – stav, kdy se kůň po určitém uklidnění a snížení teploty na normální                         hodnotu opět začne potit
Bringing up – postupné uvádění koně do pracovní činnosti po delším pobytu koně na                     pastvinách nebo ve stáji

 

C

Caplování – nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (přechod mezi krokem a                     klusem)
Cast – vyřazení koně
Cast shoe – termín k označení ztráty podkovy
Cavesson – a) typ nánosníku
                    b) ohlávka s otočnými kroužky, ke kterým se připevňuje lonž
Clean legs a) končetiny bez otoků, zduření, ztrustělých či na nabubřelých šlach
                b) končetiny s minimálními rousy nebo i bez rousů
Common breed – kůň neurčitého původu s nízkým podílem krve anglického plnokrevníka
Crack – výraz pro vynikající sportovní koně
Čabraka – okrasná, často bohatě zdobená pokrývka
Čepičky – konce podkováků, které se zahýbají směrem dolů, aby držely podkovu na místě
Čtyřdobý chod – chod, při kterém každá noha dopadá na zem zvlášť, např. krok

 

D

Diagonála – a) pár nohou naproti sobě, např. levá přední, pravá zadní
 b) přímka procházející napříč jízdárnou
Diastema – mezera mezi horními řezáky
Dishing – rozmetání, kdy noha po vznosu opisuje oblouk do strany, než se dotkne                     země
Distance dostihu – vzdálenost, na jakou se dostih běží
Distance před cílem – označení vzdálenosti 200 m před cílem, od tohoto bodu se                             nejpřísněji posuzují přestupky
Dopad – fáze kroku, kdy se kůň znovu dotkne nohama země
Dostih mrtvý – současné vítězství dvou a více koní
Doupě – dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada
Dumped toe – špatný tvar kopyta v důsledku nekvalitního kování

 

E

Ekipa – skupina jezdců s koňmi (stáj, země), kteří se společně účastní sportovních soutěží
Ex aequo – výraz pro nerozhodný stav v soutěži

 

F

Feather – dlouhá hrubá srst na spodní části končetiny, tedy rousy

 

G

Genofond – soubor genů v populaci
Gig – lehký, dvoukolový koněm tažený vozík pro dva
Going – stav půdy, po kterém se kůň pohybuje
Good doer – kůň dobře krmitelný, který si při omezeném množství krmiva udržuje                     dobrou kondici
Gymkhana – hry a závody na koních, většinou provozované jako součást přehlídky

 

H

Hack – typ koně vhodného pro ježdění
Hand – míra používaná v Anglii, dlaň = 10 cm
Heat – mezinárodní výraz pro rozjížďky klusáckých dostihů

 

I

In hand – předvedení koně „na ruce“
Inbreeding – narozený ze spojení jedinců blízce spřízněných

 

J
Jog – a) pomalý klus
           b) krok ve westernovém ježdění

 

K

Kantre – pomalý cval
Konkávní hlava – hlava, která je prohnutá dovnitř, např. u Araba

 

L

Light bone – kůň s neadekvátní kostrou k objemu těla

 

M

Mash – teplý nápoj

 

N

Nappy – kůň nereaguje na pokyny, je svéhlavý

 

R

Remonta – krátce obsednutý kůň v základním výcviku