Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Z r a k

Výrazné koňské oči na nás působí jako zrcadlo koňské duše.Obrazek

Koňské oči jsou specializovány tak, aby viděly jako ve zpomalovači i nejmenší, nejrychlejší, velmi vzdálený pohyb, který lidské oko nemůže ani vnímat.

Zvláštní uložení koňských očí na stranách hlavy umožňuje vidění téměř celého okolí kolem sebe. Všechno, co se děje před ním, vidí kůň oběma očima, co se děje stranou od něho vidí kůň vždy jedním okem. Kůň je proto schopen vidět dva obrazy najednou. „Ostře“ vidět může kůň pouze tak, že zdvihá a spouští hlavu a zaostřuje oči jako hledáček filmové kamery. Když chce „ostře“ vidět do dálky, zvedne hlavu. Při zdvižení hlavy vzniká přímo před koněm a za ním slepé pásmo, ve kterém kůň nic nevidí.

Koňské oči mohou rozeznávat i barvy. Některé rozeznává lépe, některé hůře. Zelenou a žlutou vnímají zřetelněji než červenou a modrou. Barvy v rozsahu zelené a žluté jsou jim ponejvíce mnohem příjemnější. Křiklavě červenou by koně nejraději neviděli.

ObrazekKdyž v temné stáji rozsvítíš světlu, musí kůň dlouho mrkat, než si zvykne na náhlý jas. Ve tmě ale koně vidí lépe než člověk, ale velkou roli v tom hraje sluch.

Kůň potřebuje mít při skákání hlavu volnou. Musí mít možnost hlavu zdvihnout, vysunout kupředu a lehce otočit, aby mohl překážku posoudit (otaxírovat) a najít správné místo odskoku.

Pokud naopak držíš jeho hlavu pevně otěžemi, nutíš ho, aby přes překážku letěl „na slepo“, což se mnohdy nezdaří. Kůň v takovém případě odskočí příliš brzy, z nejistoty udělá příliš vysoký oblouk a v nejhorším případě doskočí přímo do středu překážky.

 S l u c h

ObrazekPomocí mnoha svalů se může každé ucho otáčet až o 180 ° a tak přijímat zvyky z různých směrů. Jsou trychtýřovitě otevřené a podobně jako sluchátko umožňují i na velké vzdálenosti zaměřit velmi slabé i velmi silné zvuky.

Koně bývají většinou neklidní před příchodem špatného počasí. Mnozí lidé věří na koňský šestý smysl, protože koně zneklidní před příchodem zemětřesení.

Je také působivé, jak dobře se koně orientují ve tmě. To nezáleží pouze na jejich dobrých očích, ale také na jejich vynikajícímu sluchu. Jakmile vytuší nějakou překážku, kterou nemohou očima odhadnout, frkají vzduch, takže jejich nozdry se chvějí a ozvěna zvuku tohoto frkání jim prozradí směr a přibližnou vzdálenost překážky. Mnozí koně zkoumají tím určováním směru zvukových ven i nepřehledný terén nebo neprůhledné kaluže, jejichž hloubku nemohou odhadnout očima. Koně nemají rádi hluk. Ale naopak rádio je rozveseluje :). 

Č i c h

Podle čichu koně poznají a rozeznávají své druhy, větří vhodné krmivo a vodu. Koně se navzájem poznají především podle pachu, takže se při prvním setkání musí řádně očichat.

Odhánějí se s ušima dozaduObrazek sklopenýma a s hlavou vystrčenou dopředu, když se z jakéhokoliv důvodu nesnesou. Koně mohou pach nepřítele větřit na kilometr daleko a mohou se potom shlukovat k útěku.
Koně žijící ve stádě podle pachu poznají cestu domů.
Hřebci nejčastěji větří s ohrnutým horním pyskem, až jim jdou vidět zuby.


Koně mohou člověka rovněž poznat podle jeho pachu, nebo podle obrysů těla.


 

C h u ť  a  h m a t

ObrazekChuť koně je úzce spjata s jeho čichem: co dobře voní, chutná (většinou) také dobře. Hmat se především uplatňuje přes ochlupení nozder.

Hmatové chlupy na nozdrách a u očí se nesmí stříhat!! Díky stovkám smyslových nervových buněk je pokožka velmi citlivá. Kůží cítí teplo, zimu, bolest, jemné dotyky.

Hmatové chlupy v okolí nozder a tlamy pomáhají koni kontrolovat potravu – kdyby se mezi oves dostal malý kámen, najdou jej pomocí hmatových chlupů a pohyblivými pysky jej vytřídí.

Hmatové chlupy v oblasti očí chrání oči před zraněním. Také spodní strana koňskýchObrazek kopyt je velice citlivá, neboť je protkána mnoha cévami a nervovými buňkami. Díky tomu mají koně možnost zkoumat tvárnost terénu a hledat bezpečnou cestu. Koně dbají na to, aby své nohy nevystavovali nebezpečí a jsou velmi pozorní, když mají jít po neznámém terénu. Koně dobrovolně nešlápnou na nic živého a dávají také pozor, aby nešlápli na jezdce, který vypadl ze sedla. 

M y š l e n í

Koně mají poměrně velkou hlavu, ale jejich mozek je malý, a tak na rozdíl od člověka neumějí jednat s rozmyslem. Namísto toho reagují v závislosti na vrozených instinktech a potřebách nutných pro přežití.

Když mají hlad, žerou, když mají žízeň, pijí, když potřebují lásku, mazlí se, když mají strach, prchají.

ObrazekUčit se, jak kůň myslí, znamená studovat přesně jeho instinkty a předvídat a ovlivňovat jeho výsledné chování, z instinktů vyplývající. Zjistíme přitom, že koně mají velmi dobrou paměť a jsou extrémně přizpůsobiví.